กศน.ตำบลห้วยแก้วมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Line ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตามความต้องการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ, กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และอื่นๆ

การเข้าใช้งาน แอบ  ห้วยแก้ว E-Learning
1. แอดเพื่อน ตามลิ้งค์ https://lin.ee/vW9kH1I
2. เลือกเมนูที่ต้องการ เช่น นักศึกษา เลือก เมนู การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เลือก ระดับการศึกษา โดยการพิมพ์ ตัวเลข ตามระดับที่แสดง
4. เลือก วิธีการเรียนรู้
5. เลือก กิจกรรมที่ต้องการทำ
 เช่น  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
        เรียนเนื้อหาต่างๆ
        ทำแบบทดสอบหลังเรียน