วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางวารณี  วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว พร้อมด้วยครู บุคลากรและคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอภูกามยาว ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 และวางแผนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอภูกามยาว ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา