วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางวารณี  วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว พร้อมด้วย ครูและบุคลากร พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพรtจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ "วันปิยมหาราช" ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว โดยมีนายกิตติไกร  ฝีปากเพราะ นายอำเภอภูกามยาวเป็นประธานในพิธี