วันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2563 ครู กศน.อำเภอภูกามยาว ได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคที่ 1/2563 และมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 (Covid-19) และนักศึกษาที่จะเข้าสอบต้องผ่านการคัดกรองทุกคน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวสมภร  อินต๊ะสาร นักวิชาการศึกษาและนายทวีโชค เรืองขจรเมธี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับนักศึกษาและกรรมการคุมสอบ โดยการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา