วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นางวารณี  วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว พร้อมด้วยครูและบุคลากร ร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอภูกามยาว ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของ กศน.อำเภอภูกามยาว ในปีงบประมาณ 2563 และวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอภูกามยาว ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา