วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นางวารณี  วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูามยาว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดไม่ได้ ณ หอประชุมอำเภอภูกามยาว โดยมีนายกิตติไกร  ฝีปากเพราะ นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในพิธี