วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางวารณี  วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูามยาว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วม ทำจิตอาสา พัฒนา กศน.ตำบลดงเจน และประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อแจ้งข่าวปะชาสัมพันธ์, วางแผนการดำเนินงาน, ติดตามผลการดำเนินงาน, และการประชุมดังกล่าวมีการปรับใช้ วาระการประชุมผ่าน Google เอกสาร เพื่อลดการใช้กระดาษของสำนักงาน ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ กศน.ตำบลดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา