วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นางวารณี  วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูามยาว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร  ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อแจ้งข่าวปะชาสัมพันธ์, วางแผนการดำเนินงาน, ติดตามผลการดำเนินงาน, และการประชุมดังกล่าวมีการปรับใช้ วาระการประชุมผ่าน Google เอกสาร เพื่อลดการใช้กระดาษของสำนักงาน ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ กศน.อำเภอภูกามยาว ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา