วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางวารณี  วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูามยาว ได้มอบหลายให้ ครู อาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบลแม่อิง เข้าร่วม กิจกรรมแลกของขวัญ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.แม่อิง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อบต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา